Styrelsen

Styrelsenssammansättning:

Ordförande Britt Barrsäter
Ledamot Annika Bjernedal
Ledamot Michael Carlin
Suppleant Eva Hanning Nässén
Suppleant Mikael Thorsén